วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2018 13:57

สสอ.เชียงกลาง ประกาศเจตจำนงสุจริต Featured

เขียนโดย...

  สสอ.เชียงกลาง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมภิบาล

(ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

อ่าน 115 ครั้ง