วันจันทร์, 26 เมษายน 2021 15:56

ทีมหน่วยปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) อำเภอเชียงกลางออกปฎิบัติการควบคุมโรค-ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมบ้านสบกอน หมู่ที่ 5 Featured

เขียนโดย...
อ่าน 122 ครั้ง