วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2022 10:49

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Featured

เขียนโดย...

 

อ่าน 86 ครั้ง