วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2022 10:24

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Featured

เขียนโดย...

 

อ่าน 129 ครั้ง