วันอาทิตย์, 14 มีนาคม 2021 16:28

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Featured

เขียนโดย...

อ่าน 85 ครั้ง