วันศุกร์, 12 มีนาคม 2021 16:01

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3.ป้องกันส่วนได้เสีย) Featured

เขียนโดย...

อ่าน 90 ครั้ง