วันพุธ, 23 ธันวาคม 2020 16:51

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3.ป้องกันส่วนได้เสีย) Featured

เขียนโดย...

อ่าน 101 ครั้ง