วันพุธ, 23 ธันวาคม 2020 15:06

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2.รายงานผลของแผน) Featured

เขียนโดย...

อ่าน 86 ครั้ง