วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 15:56

สสอ.เชียงกลาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance)

เขียนโดย...

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

อ่าน 289 ครั้ง