วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2019 12:19

EB 4 หน่วยงานมีการบันทึกรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เขียนโดย...
อ่าน 47 ครั้ง