วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2019 13:49

EB 2 (ส่วนที่ 1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย...
อ่าน 42 ครั้ง