สุธี ปรมสุข

สุธี ปรมสุข

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Page 14 of 14